Vi tror på, at det er med udgangspunkt i hverdagslivet, at nye rammer for livet på landet og i provinsbyen kan udvikles. Det kræver et samtidigt blik for det nære, for samfundsmæssige strukturer og på rumlige muligheder. Derfor: 

  • Bygger vi videre på dét byliv, der allerede er – for så træder mulighederne frem
  • Understøtter vi, at initiativer skal kunne mere end én ting – for forandringer har ofte potentiale til mere 
  • Involverer vi mennesker med afsæt i hverdagen – for i hverdagen træder relationer mellem mennesker frem 
  • Skaber vi organiseringen – for initiativer skal have en ramme omkring forankringen  
  • Analyserer vi livet på landet og i provinsbyen – for strategisk tænkning kræver et åbningstræk 
  • Ser vi til siden – for initiativer kræver noget, der går på tværs

Hverdagen på landet og i provinsbyen er kendetegnet ved at have mistet den dynamik og identitet, der tidligere var til stede. Vores analytiske udgangspunkt er derfor med den nuværende dynamik, der findes i samspillet mellem hjemmet, fritiden og indkøbssteder.   

Initiativer, planer og strategier skal forankres. Og forankres sammen med byens aktører. Fra foreningerne til handelslivet, fra det organiserede til det uorganiserede. Vi arbejder sammen med byens aktører ud fra klare rammer omkring samspillet, så alle involverede kender spillereglerne. Aktørerne er processen. Vi beder dem om at bruge deres professionelle og frivillige tid, og den tid skal vi i fællesskab bruge godt. Derfor er en professionel procesledelse og blikket for aktørernes energi og virkelyst helt afgørende for at forankringen mellem byens aktører lykkes. 

Vi arbejder ud fra, at forankring bedst sker omkring konkrete projekter, der har relation til hverdagens liv i byen. Energi og begejstring skabes og udvikles, når projektet giver en merværdi for den enkelte. En merværdi der i fællesskabet med andre kan udfordres og gøres (endnu) mere robust for den enkelte, fællesskabet og byen. 

At kunne opdage nye initiativer fordi de har en fysisk udformning i det offentlige rum, skaber nærvær. Nærvær til byens liv og nærvær mellem dem, der stopper op og undres sammen. Derfor arbejder vi med at initiativerne både har en fysisk udformning og en social dimension. Det understøtter den sociale kapital og sociale infrastruktur.