Jeg tror på, at det er med udgangspunkt i hverdagslivet, at nye rammer for livet på landet og i provinsbyen kan udvikles. Det kræver et samtidigt blik for det nære, for samfundsmæssige strukturer og på rumlige muligheder. Derfor: 

  • Bygger jeg videre på dét byliv, der allerede er – for så træder mulighederne frem
  • Understøtter jeg, at initiativer skal kunne mere end én ting – for forandringer har ofte potentiale til mere 
  • Involverer jeg mennesker med afsæt i hverdagen – for i hverdagen træder relationer mellem mennesker frem 
  • Skaber jeg organiseringen – for initiativer skal have en ramme omkring forankringen  
  • Analyserer jeg livet på landet og i provinsbyen – for strategisk tænkning kræver et åbningstræk 
  • Ser jeg til siden – for initiativer kræver noget, der går på tværs

Jeg samarbejder med provinsbyens som landdistriktets aktører, internt i den kommunale organisation og med rådgivningsvirksomheder.  Jeg analyserer hverdagslivet, evaluerer strategier og projekter med blik for de fremadrettede perspektiver for såvel provinsbyen, landet og kommunen. Jeg udarbejder planer, strategier og projektleder altid med et blik for skridtet fra plan til handling.  

SeTilSiden  er sat i verden for at skabe og udvikle nye rammer omkring hverdagslivet i provinsbyerne og på landet. Jeg kombinerer min forståelse af de samfundsmæssige transformationsprocesser med min evne til at sammenstille de menneskelige som  stedslige potentialer.  

Jeg har derfor et skarpt sociologisk blik for forandringer og forudsætninger for hverdagslivet på landet, på processerne internt i den kommunale organisation og samspillet med interessenter.  

Jeg skaber forankring i komplekse projekter og processer. Og derved grundlaget for en aktørdreven proces, der fastholder og udvikler livskvaliteten. Det handler for mig om at se til siden.