Analyser

Jeg udarbejder analyser af livet på landet, landsbyen og i provinsen baseret på kvalitative som kvantitative metoder. Jeg analyserer potentialer, muligheder og peger på tydelige handlinger.

Planer

Jeg er strategisk tænkende og udarbejder planstrategi, helheds- og udviklingsplaner.

Evaluering

Jeg evaluerer, så det næste skridt bliver tydeligere. Jeg evaluerer strategier, politikker og projekter.

Involvering

Jeg involverer byens aktører og skaber processer, der er grundlag for forandring og borgerdreven udvikling.

Proces

Jeg er en øvede procesfacilitator. Jeg skaber robuste rammer om involvering af byens aktører.

Projektledelse

Jeg leder dit projekt i mål med tydeligt fokus på økonomi, kvalitet og tid – og involvering af projektets interessenter fra kommunalbestyrelse til byens aktører.

Jeg arbejder også med byggeprojekter i dén fase, hvor den gode ide er født, mange bolde er kastet op i luften, men hvor målet ikke er tydeligt – endnu. Jeg kalder den for fase 0, hvor jeg operationaliserer projektet ved at udarbejde program/projektdesign samt skaber rammerne for involvering, der kan holde hele vejen.

Strategi

Jeg udarbejder strategier for livet på landet. jeg tager udgangspunkt i stedets lokale kvaliteter og en tydelig involvering. Ofte med et bredere tværfaglig team bystrategier, der omsætter potentialer og muligheder til handling.