Analyser

Vi udarbejder analyser af livet på landet, landsbyen og i provinsen baseret på kvalitative som kvantitative metoder. Vi analyserer potentialer, muligheder og peger på tydelige handlinger.

Planer

Vi er strategisk tænkende og udarbejder planstrategi, helheds- og udviklingsplaner.

Byggeprojekters fase 0 

Vi arbejder med byggeprojekter i dén fase, hvor den gode ide er født, mange bolde er kastet op i luften, men hvor målet ikke er tydeligt – endnu. Vi kalder den for fase 0, operationaliserer ved at udarbejde program- og/eller projektdesign samt skaber rammerne for involvering, der kan holde hele vejen. Vi har specialiseret os i projekter, der har fokus på kommunale ejendomme.

Evaluering

Vi evaluerer, så det næste skridt bliver tydeligere. Vi evaluerer strategier, politikker og projekter.

Involvering

Vi involverer byens aktører og skaber processer, der er grundlag for forandring og borgerdreven udvikling.

Proces

Vi er øvede procesfacilitatorer. Vi skaber robuste rammer om involvering af byens aktører.

Projektledelse

Vi leder dit projekt i mål med tydeligt fokus på økonomi, kvalitet og tid – og involvering af projektets interessenter fra kommunalbestyrelse til byens aktører.

Strategi

Vi udarbejder strategier for livet på landet. Vi tager udgangspunkt i stedets lokale kvaliteter og en tydelig involvering. Med vores  tværfaglige nysgerrighed, udarbejder vi bystrategier, der omsætter potentialer og muligheder til handling.