Marie Louise Hartvig Widding

ML_sorthvid_bydina_2017

Jeg ejer SeTilSiden og er den daglige hovedkraft bag. Alt efter opgavens karakter, samarbejder jeg med andre selvstændige fra mit gode netværk indenfor byudvikling.

Jeg er sociologisk byudvikler med en passion for at få ting til at ske. Jeg har solid erfaring med at håndtere  komplekse projekter, hvor mange interesser er i spil. 

Jeg kan skabe rammerne for samspillet mellem byens aktører, administration og politikere. Jeg faciliterer processerne og skaber rum for at ideer og muligheder skaber en merværdi

Jeg er uddannet sociolog i 2003 fra Københavns Universitet med en specialisering indenfor bysociologi og metode. I 2012 tog jeg en master i Strategisk Byplanlægning fra Arkitektskolen i København.

Fra 2003 til 2006 arbejdede jeg i Rådgivende Sociologer ApS med byudvikling, social kapital og organisationsudvikling. Fra 2006­ til 2015 har jeg været ansat i Gribskov Kommune med opgaver inden for strategisk byudvikling, samspil med kommunens interessenter, facilitering af politiske processer, evaluering og organisationsudvikling.

I 2015 startede jeg SeTilSiden for at kunne arbejde med dét jeg brænder for – udviklingen af  provinsbyer og landdistrikter sammen med byens aktører. Og så er jeg engageret i min egen provinsby. Lige nu er jeg med til at realisere ’Legender, Leg & Læring’ på Langedammen, som en del af Fredensborg Kommunes projekt ‘Den Grønne Slotsby’ og har startet fællesspisninger i byen under ‘FoodyFredensborg‘ ;o).

Læs mere om mig på LinkedIn

 

ADVISORY BOARD

Lars Kierkegaard

Marianne Bendixen

Lene Lange

Elsebeth Kirk Muff

Det siger kunderne

Bettina Hedeby Madsen, Kontorchef, Plan & Udvikling, Hjørring Kommune:

Hjørring Kommune har oplevet et meget positivt og konstruktivt samarbejde med SeTilSiden om evaluering af kommunens landdistriktsstrategi. SeTilSiden gik til opgaven med stor faglighed, indlevelse og seriøsitet.

Marie Louise er god til at foretage ”sceneskift” og evnede lynhurtigt at forstå den organisatoriske og geografiske kontekst hun arbejdede i. Mødet med både borger, politiker og administration foregår  i øjenhøjde, lyttende og med respekt for det sted aktørerne står og den erfaring de bringer ind i processen.  

Vi oplevede en rådgiver, som oprigtigt brænder for landdistrikterne og de udviklingsmuligheder de rummer. Det har alt sammen mundet ud i en skræddersyet evaluering, som har skabt værdi for den videre proces med at udarbejde en ny landdistriktsstrategi. Evalueringen har i høj grad været et ”levende” dokument i processen og trækker aktive tråde til vores nye, stolte landdistriktsstrategi.

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune:

Hørsholm Kommune har været særdeles tilfreds med konsulentbistanden fra SeTilSiden, hvor Marie Louise Hartvig Widding har haft en række opgaver. Marie Louise har været med til at igangsætte programmet, etablere hele projektinfrastrukturen, designe og gennemføre processer samt støttet og udviklet projektlederne. Marie Louise har således været en afgørende faktor for, at Velfærd frem for mursten er kommet godt og hurtigt fra start samt allerede nu kan høste de første resultater.  

Marie Louise har i arbejdet med Velfærd frem for mursten kompetent rådgivet alle niveauer i organisationen (topledelse, centerchefer, projektledere og projektdeltagere). I sin rådgivning har Marie Louise lagt vægt på langsigtede og holdbare løsninger og har her et godt øje for organisationens behov. Hun har eksempelvis stort fokus på at kompetenceudvikle og støtte de medarbejdere, der er i organisationen. Marie Louise har haft stor opmærksomhed på programmets forankring til det politiske niveau og har bidraget til at gennemføre processer, der involverer brugere.

Marie Louise er en driftssikker og professionel projektleder, der har gennemslagskraft og stærke samarbejdsevner. Det har herudover været en stor fordel, at Marie Louise har konkret viden fra store anlægsprojekter, hvilket betyder at hun også kender det faglige område.