SeTilSiden har evalueret Hjørring Kommunes ‘Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune’ som afsæt for revideringen af strategien i 2017. Evalueringen har givet Hjørring Kommune:

  • Et overblik over initiativer og projekter i landdistriktet
  • Viden om hvordan de forskellige strategidele har bidraget til at realisere strategiens vision om, at “landdistriktet skal sikres som attraktive bosætningsområder for dermed at sikre fortsat udvikling”
  • Sociologiske forundringer og fremadrettede perspektiver på landdistriktudviklingen i kommunen

SeTilSiden har desuden været med til at igangsætte debatmøder omkring landdistriktstrategien og har afrundet forløbet med oplæg for Hjørring Kommunes byråd den 26. april 2017.

Hjørring Kommune har lige nu forslaget til den nye landdistriktstrategi i høring. Vi er begejstrede for den! Den går nye veje med noget på hjerte.

Reference:

Bettina Hedeby Madsen, Kontorchef, Plan & Udvikling – om SeTilSiden:

Hjørring Kommune har oplevet et meget positivt og konstruktivt samarbejde med SeTilSiden om evaluering af kommunens landdistriktsstrategi. SeTilSiden gik til opgaven med stor faglighed, indlevelse og seriøsitet.

Marie Louise er god til at foretage ”sceneskift” og evnede lynhurtigt at forstå den organisatoriske og geografiske kontekst hun arbejdede i. Mødet med både borger, politiker og administration foregår  i øjenhøjde, lyttende og med respekt for det sted aktørerne står og den erfaring de bringer ind i processen.  

Vi oplevede en rådgiver, som oprigtigt brænder for landdistrikterne og de udviklingsmuligheder de rummer. Det har alt sammen mundet ud i en skræddersyet evaluering, som har skabt værdi for den videre proces med at udarbejde en ny landdistriktsstrategi. Evalueringen har i høj grad været et ”levende” dokument i processen og trækker aktive tråde til vores nye, stolte landdistriktsstrategi.

December 2016-Januar 2017