Hvad er der på spil for et landområde mellem provinsbyerne Sorø, Næstved, Slagelse, Ringsted og Skælskør? Og hvordan kan lokale frivillige kræfter bedst understøtte at:

  • fraflytningen mindskes, nye borgere tiltrækkes og at de bydes godt velkommen?
  • samarbejdet styrkes og at der skabes synergi mellem de mange lokale aktører?
  • en styrket kommunikation, koordinering og synliggørelse af lokale aktiviteter?

Det er udgangspunktet for landsbyklyngen Landet Mellem Byerne, som Marie Louise frem til efteråret 2019 er proceskonsulent for.

Følg landsbyklyngen på facebook.com/landetmellembyerne.

 

Reference: Konsulent Lise Grønbæk, DGI eller Specialkonsulent Mette Dinesen, Næstved Kommune

Igangværende