I 2018 og 2019 arbejder SeTilSiden sammen med Odsherred Kommune om projektet ‘Levedygtige Landsbyer – Hele livet’. SeTilSiden er projektleder et rådgiverpanel bestående af By+Land, N+P ArkitekturKooperationen & Realise aps.

Projektets formål er at udvikle en kooperativ virksomhed med henblik på at tiltrække børnefamilierne og fastholde de ældre. Projektet vil give et bud på, hvordan fællesskabsøkonomier i landdistrikter kan sikre og innovere den levedygtige landsby ved at afprøve hvordan en fællesejet virksomhed, kan fungere som en økonomisk og juridisk ramme.

Projektet har et fokus på ‘cirkulation af bygninger’ i lokalområdet og går grundlæggende ud på at få tomme beboelige boliger beboet af yngre par eller børnefamilier, at få revet forfaldne boliger ned, samtidig med at ældre medborgere kan forblive en del af lokalområdet og fællesskabet ved at der etableres boliger særligt egnede til ældre. Projektet er støttet af midler fra Byfornyelsens forsøgspulje 2017 om landsbypartnerskaber. For det handler om levedygtige landsbyer – hele livet.

Projektet afrundes i juni 2019 og har været startskuddet til stiftelsen dels af “Den selvejende institution for Egebjerghalvøens udvikling” og deres drift af kunst- og designfællesskabet ‘8B- Kunst i brug‘, dels af anpartsselskabet “Levende Landsbyer 4534 aps“, der er igang med at omdanne tidligere et tidligere kommunekontor i Hørve til 3 lejligheder til familien, de ældre og den yngre under uddannelse.

 

Læs de løbende nyheder på Setilsidens facebookside, på Levende Landsbyer 4534 eller 8B-Kunst i brug

Eller følg med på Odsherred Kommunes hjemmeside om projektet

 

Referencer: Bosætningskonsulent Nastasja Ernst & Chefkonsulent Paya Hauch Fenger

Januar 2018 – September 2019