VFFM_1

Vi har arbejdet for Hørsholm Kommune med implementeringen af strategien ‘Velfærd frem for Mursten’. Strategien har til formål at bruge kommunens bygninger og kvadratmeter smartere. Det sker gennem en effektivisering, både i form af frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri.

Opgaven er startet i den indledende fase, hvor strategien er vedtaget men opgaven ikke er  operationaliseret. Vi har udarbejdet programdesignet for Hørsholm Kommune og derved  operationaliseret organiseringen, ledelsen og processerne omkring Velfærd frem for Mursten.

I det videre forløb har vi projektorganiseret og koordineret programmet i et tæt samarbejde med Hørsholm Kommune i en periode, arbejdet med strategiske byplanmæssige overvejelser samt med at forankre forandringerne, som ansatte, borgere og interessenter kommer til at opleve.

Velfærd frem for Mursten er organiseret i et program med tre projekter for at sikre koordinering og og bedst mulig udnyttelse af projektressourcerne. Et grundlæggende princip i programmet er at involvere brugere, borgere og andre aktører for derved at gøre dem til aktive medskabere af langsigtede og bæredygtige løsninger, der sikrer den sociale kapital blandt brugere og borgere. For smarte kvadratmeter handler også om livet, der leves på og i dem.

Reference: Direktør Pernille Halberg Salamon om SeTilSiden:

Hørsholm Kommune har været særdeles tilfreds med konsulentbistanden fra SeTilSiden, hvor Marie Louise Hartvig Widding har haft en række opgaver. Marie Louise har været med til at igangsætte programmet, etablere hele projektinfrastrukturen, designe og gennemføre processer samt støttet og udviklet projektlederne. Marie Louise har således været en afgørende faktor for, at Velfærd frem for mursten er kommet godt og hurtigt fra start samt allerede nu kan høste de første resultater.  

Marie Louise har i arbejdet med Velfærd frem for mursten kompetent rådgivet alle niveauer i organisationen (topledelse, centerchefer, projektledere og projektdeltagere). I sin rådgivning har Marie Louise lagt vægt på langsigtede og holdbare løsninger og har her et godt øje for organisationens behov. Hun har eksempelvis stort fokus på at kompetenceudvikle og støtte de medarbejdere, der er i organisationen. Marie Louise har haft stor opmærksomhed på programmets forankring til det politiske niveau og har bidraget til at gennemføre processer, der involverer brugere.

Marie Louise er en driftssikker og professionel projektleder, der har gennemslagskraft og stærke samarbejdsevner. Det har herudover været en stor fordel, at Marie Louise har konkret viden fra store anlægsprojekter, hvilket betyder at hun også kender det faglige område.

www.vfm.horsholm.dk

Oktober 2015- juni 2016