SeTilSiden har arbejdet for Hørsholm Kommune med implementeringen af strategien ‘Velfærd frem for Mursten’. Strategien har til formål at bruge kommunens bygninger og kvadratmeter smartere. Det sker gennem en effektivisering, både i form af frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri.

Opgaven er startet i den indledende fase, hvor strategien er vedtaget men opgaven ikke er  operationaliseret. Vi har udarbejdet programdesignet for Hørsholm Kommune og derved  operationaliseret organiseringen, ledelsen og processerne omkring Velfærd frem for Mursten.

I det videre forløb har vi projektorganiseret og koordineret programmet i et tæt samarbejde med Hørsholm Kommune i en periode, arbejdet med strategiske byplanmæssige overvejelser samt med at forankre forandringerne, som ansatte, borgere og interessenter kommer til at opleve.

Velfærd frem for Mursten er organiseret i et program med tre projekter for at sikre koordinering og og bedst mulig udnyttelse af projektressourcerne. Et grundlæggende princip i programmet er at involvere brugere, borgere og andre aktører for derved at gøre dem til aktive medskabere af langsigtede og bæredygtige løsninger, der sikrer den sociale kapital blandt brugere og borgere. For smarte kvadratmeter handler også om livet, der leves på og i dem.

 

www.vfm.horsholm.dk

Oktober 2015- juni 2016