.. af mennesker med afsæt i hverdagen – for hverdagens relationer er kraftfulde

Forandring sker ikke uden en solid forankring i det nære og lokale. Mennesker bor, lever og bruger hver dag lokalområdets steder, som en ramme for hverdagslivet.

Involvering af brugere, borgere og beboere er helt grundlæggende i de indledende faser af projekter. Her skal skabes forankringen af interesser og ejerskab, så initiativer og det lokale ejerskab igangsættes succesfuldt og bliver til holdbare fællesskaber.

Det er SeTilSidens anbefaling at arbejde strategisk med involvering og benytter metodemæssigt sikre og troværdige mødesteder, som er tilpasset deltagerne. Vi har bl.a. god erfaring med formater for involvering, der kan supplere borgermøder og omsætte lokalområdets potentialer og muligheder til handling.  


SeTilSiden arbejder med involvering når….

Involvering er afgørende for tid, kvalitet og økonomi. Involvering giver ejerskab hos brugere og modtager, så der etableres fællesskaber og resultater, som er holdbare.

Bofællesskaber

Når nye bofællesskaber skal etableres forestår SeTilSiden den del af beboer/brugerinvolvering, der afklarer fremtidige behov som grundlag for byggeprogram eller forprojekt.

Fokus er på at komme bag om fysiske begreber som fællesarealer og mødesteder, så projekteringen kan udforme intelligente løsninger på sociale behov frem for ‘rum med en titel’.

Helhedsplaner, udviklingsplaner & byudviklingsprojekter

Forventningsafstemning er centralt for succes når f.eks. helhedsplaner og byudviklingsprojekter skal igangsættes med involvering af beboere og brugere.

Projektverdenen er ikke nemt tilgængelig for lægmand og involvering sker oftest i byaktørernes fritid, hvorfor vi altid har tydelige rammer for involvering, beslutningskompetencer, bruger tiden fornuftigt og sørger for opfølgning.

Fællesskabsorienterede projekter

Projekter, som har ‘fællesskab’ med i sit formål er mangeartede og starter tit med en løs idé. Langsomhed er en disciplin, der ikke altid får lov at udfolde sig i processen, men som tjener et godt formål når mange aktører samme skal udvikle formatet for en ny ramme.

Her kan SeTilSiden tilrettelægge og facilitere mangeartede processer, som skaber en genkendelighed og opkvalificerer aktørerne undervejs. Vi involverer byens aktører (borgere, brugere, erhvervsliv) og skaber processer, der er grundlag for forandring og aktørdreven udvikling.


Eksempler på involveringsprocesser

Velfærd frem for mursten

Skolehaven som lokal dynamo

Multihus i Skovlund

Esrum Klosterby

Levedygtige Landsbyer hele livet

Bydelsforeningen Søndre Havn