– for initiativer skal have en ramme omkring forankringen

Organisering skal ikke forveksles med organisation.

Når driften går i gang, er organisationsdiagrammet ikke det stykke papir værd, det er tegnet på, hvis ikke sociale relationer og strukturer, der sikrer et fremtidigt liv af planen, strategien eller visionen er på plads. Dét er organisering – og passeres ofte i et lille hop, for det er en lidt besværlig disciplin, der ligger uden for projektets egentlige virke.

Derfor har SeTilSiden specialiseret sig i at opdyrke og facilitere organiseringen af fællesskabet i projekter, bofællesskaber, byer og andre steder.

Vi gør det ved at arbejde med rammer, strukturer, mødesteder og tydelige mål for det relationelle. Strukturer er f.eks. rollebeskrivelser, arbejdsmåder og vedtægter. Ligesom bygninger skal sættes i drift på den tekniske side – så skal de fællesskaberne, der skal bebo, bruge og leve i bygninger og lokalområder sættes i drift. Det tager tid at skabe et solidt fundament, som tager afsæt i de menneskelige relationer og kræver derfor en særlig opmærksomhed.

De projekter og steder, hvor der bør arbejdes med organisering er f.eks. i en bydelsforening, handelsgadeudvikling, i en landsbyklynge, et landsbyfællesskab, et bofællesskab eller andre typer fællesskabsorienterede boformer.


SeTilSiden arbejder med organisering i forbindelse med…

Organisering af driften i frivillige foreninger og fællesskaber, som har andre sociale relationer og præmisser end virksomheder.

Driftsorganiseringens rammer, feks. udarbejdelse af vedtægter, beskrivelse af samarbejdesmåde, forretningsorden, rollebeskrivelser m.m. i samarbejde med de involverede aktører.

Støtte til bestyrelser og ledelse i afholdelse af eksterne events, medlemsmøder, udviklingsprojekter mv.

Facilitering af opstartsfasen og samarbejde i foreninger og fællesskaber, ved at arbejde med formål, indhold, dannelse af sociale relationer og tilrettelæggelse af fremtidigt samarbejde.

Organisering af driften er afgørende for at planer og strategier bliver til et rigtigt hverdagsliv og ikke kun en plan eller en skåltale.


Eksempler på organisering i forskellige fællesskaber, foreninger og fællesejede virksomheder…

Bydelsforeningen Søndre Havn

Levedygtige Landsbyer Hele Livet

Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne

Fællesejet.dk. Online guide til fællesejede virksomheder