Vi udarbejder planer, der bygger på dét by- og hverdagsliv, der allerede er – for så træder mulighederne frem.

Helhedsplaner, udviklingsplaner og planstrategier spiller en stor rolle som fundament for hverdagsliv. Både når der skal nytænkes og opdateres anbefaler vi et analytiske afsæt, der tager udgangspunkt i det hverdagsliv, som allerede udfolder sig.

Det kan f.eks. være i aktive lokale fællesskaber i lokalområdet eller byens haller, foreninger, skoler, bymidte og andre mødesteder. 

By- og hverdagslivet er i høj grad båret af relationer mellem mennesker. Identifikation af nye muligheder og fokusområder i planer har derfor gavn af at foregå i en involverende proces med de mennesker, som i fremtiden skal bo, leve og have en hverdag inden for f.eks. planens rammer. Er der relationer at bygge på? Skal der bygges nye?

At se til siden er, når planer tager udgangspunkt i dét, der allerede er, så finder vi muligheder i nye samarbejdsrelationer med kendte projektpartner. Når vi laver en sammenstilling af to udfordringer, kan de blive hinandens løsning. Når vi bygger videre på andres gode eksempler i stedet for at opfinde selv hver gang, ser vi til siden og finder fokusområder og virkemidler, der ikke er som vi ‘plejer’. Planer skal være nemme at handle på og handle om steder for mennersker. Ikke om steder.


Vi udarbejder planer, der…

  • Har afsæt i den lokale hverdag, trækker på nyeste faglig viden og erfaringer fra vores netværk af bl.a. arkitekter, antropologer og ingeniører.
  • Har et analytisk afsæt, for lokalområder og kommuner har ofte viden og analyser liggende, som er et solidt afsæt at bygge videre på
  • Er tydelige på de næste skridt. Uanset om det er kommunen, en forening eller en lokal gruppe der er afsender på planen skal den være nem at handle på.
  • Vi kombinerer forståelse af de samfundsmæssige transformationsprocesser med potentialerne i menneskelige relationer og lokalsamfundets steder.

Eksempler på planarbejde

Udviklingsplan for Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne 

Udviklingsplan for Struer Havn

Helsinge Helhedsplan