Handelsgaden er provinsbyens hjerte – der har potentiale til mere gennem selvfinansierende fællesskaber…

SeTilSiden er specialiseret i fællesejede forretningsmodeller – og har særligt erfaringer med boliger på landet og detailhandel i provinsbyer.

At flere går sammen om ejerskabet af et selskab, giver lokalområdet nye muligheder. En fællesejet virksomhed skaber en ny aktør i lokaludviklingen, som har juridiske og økonomiske kompetencer, men også et formål om at skabe lokaludvikling og ikke kun overskud til de enkelte medlemmer.

Fællesejede selskaber kan være en med-udvikler i provinsbyers handelsgader, hvor det fælles ejerskab af en detailhandelsbutik, er afsæt for en løbende økonomisk understøttelse af detailhandlen.

Selskabsformen er ikke afgørende for det fællesejede, som både kan være et andelsselskab (a.m.b.a) , ApS og A/S m.fl.. Det afgørende er, at der er flere ejere, en demokratisk ledelse og et formål, der strækker sig udover profitskabelse til ejerkredsen.


SeTilSiden arbejder med provinsbyens handelsgade ved at…

  • Vejlede om valg af selskabsform og assistere praktisk fra den tidlige idéfase til idriftsættelse af selskabet.
  • Facilitere idéudvikling, som skaber en økonomi til re-investering i lokalområdet, detailhandlen og/eller bylivet
  • Understøtte kompetenceafklaring i bestyrelse eller idégruppe, så ildsjæle får etableret et solidt netværk omkring sig
  • Analysere lokalområdets modenhed for fællesejede virksomheder og identificere mulige brancher og virksomheder for f.eks. kommunale aktører.
  • Udvikle projektelementer med fælleseje i f.eks. almene selskaber, bofællesskaber eller andre fællesskabsorienterede boformer. Et fællesejet virksomhed kan genere indtægt til fællesskabet og derved være med til at sænke fællesudgifter og styrke by- eller lokalliv omkring en bosætning.

Eksempler på SeTilSidens arbejde med provinsbyens handelsgade…

FredensborgFordi a.m.b.a

Åbningstrækket i FredensborgFordi amba har været at købe byens boghandel, drive den videre som en økonomisk solid virksomhed og som et litterært og kulturelt samlingspunkt i byen. 

Men formålet med FredensborgFordi er ikke kun at drive boghandel – men at overskuddet kan doneres til sociale og kulturelle formål i Fredensborg. på længere sigt er planen at andelsselskabet kan engagere sig økonomisk i forhold til andre detailhandelsvirksomheder i bymidten i kortere eller længere tid.

Dermed bliver boghandlen den økonomiske motor, der giver FredensborgFordi amba – som den juridiske enhed – mulighed for at være med-udvikler af Fredensborg udvikling og bylivet.

FredensborgFordi et et andelsselskab med over 700 andelshavere, der har skudt andelskapitalen ind. 

No. 16 – Fredensborgs Lille Stormagasin

No. 16 IVS er Fredensborgs Lille Stormagasin. 250 m2 butik, som tidligere har huset en Imerco og før det en IRMA danner i dag rammen om en ny forretningsmodel for handels- og byudvikling.

No. 16 huser 15-20 mikrobutikker eller shop-in-shops med varer fra uafhængige designere, håndværkere, webshops og mindre virksomheder. Stormagasinets to ‘store afdelinger’ er interiør- og eksteriørbutikken Susanne Schmidt og garnbutikken Garnvärk, som er grundstammen i butikken, fordi de to selskaber sammen ejer No. 16 og udgør stormagasinets største lejere.

No. 16 bygger på fællesskab på flere konti. Det delte ejerskab mellem 3 iværksættere muliggjort at et meget stort butikslokale fik nyt liv – og virksomhederne i mellem er der stor nytte af at dele funktioner, kundegrupper og låne hinandens faciliteter.

Hele forretningsfællesskabet bidrager aktivt til liv og aktivitet i Fredensborgs handelsgade. På et praktisk plan frigøres ressourcer når de praktiske opgaver kan deles – og ressourceoverskuddet, som ikke finde i andre ejerledede virksomheder ‘går til byen’. Derudover låner butikken lokaler gratis ud til arrangementer og lægger hus til foredrag, møder i byen mv.