Marie Louise Hartvig Widding

Marie Louise ejer SeTilSiden og er den daglige hovedkraft bag. Alt efter opgavens karakter, samarbejder Marie Louise med Nina og med andre selvstændige fra vores fælles gode netværk indenfor byudvikling.

Marie Louise er sociologisk byudvikler med en passion for at få ting til at ske. Hun har solid erfaring med at håndtere  komplekse projekter, hvor mange interesser er i spil. 

Hun kan skabe rammerne for samspillet mellem byens aktører, administration og politikere. Marie Louise faciliterer processerne og skaber rum for at ideer og muligheder skaber en merværdi.

Marie Louise er uddannet sociolog i 2003 fra Københavns Universitet med en specialisering indenfor bysociologi og metode. I 2012 tog jeg en master i Strategisk Byplanlægning fra Arkitektskolen i København.

Fra 2003 til 2006 arbejdede hun i Rådgivende Sociologer ApS med byudvikling, social kapital og organisationsudvikling. Fra 2006­ til 2015 har jeg været ansat i Gribskov Kommune med opgaver inden for strategisk byudvikling, samspil med kommunens interessenter, facilitering af politiske processer, evaluering og organisationsudvikling.

I 2015 startede Marie Louise SeTilSiden for at kunne arbejde med dét hun brænder for – udviklingen af  provinsbyer og landdistrikter sammen med jer, der bor der og kommunerne.

Og så er hun engageret i sin egen provinsby. Lige nu er hun formand i andelsselskabet FredensborgFordi a.m.b.a., der ejer Fredensborg Boghandel og driver den som en andelsboghandel. Derudover har hun været med til at realisere ’Legender, Leg & Læring’, som en del af Fredensborg Kommunes projekt ‘Den Grønne Slotsby’ & har opstartet fællesspisninger i byen under ‘FoodyFredensborg‘.

Læs mere om Marie Louise på LinkedIn

Nina Larsson

Nina er tilknyttet SeTilSiden som freelancer. Hun uddannet cand.merc.’er og har 15 års erfaring i byggebranchen samtidigt med, at hun er forretningsindehaver af No.16 & Garnværk i Fredensborg.

Nina er derfor blevet en plan- og udviklingshybrid med stor interesse for relationer og tilblivelsesprocesser. Mål, snak om forventninger og afklaring af de motivationer vi har – og mødes med – er blandt hendes meget praktiske redskaber. Stor erfaring med procesfacilitering, tæft for solide koncepter og mangeårig erfaring med forandringsledelse og forretningsudvikling i byggeriet er blandt de mere akademiske kompetencer, som Nina bidrager med i SeTilSiden.

Læs mere om Nina på LinkedIn.

ADVISORY BOARD

Lars Kierkegaard

Marianne Bendixen

Lene Lange

Elsebeth Kirk Muff

Det siger kunderne

Paya Hauch Fenger, Chefkonsulent, Odsherred Kommune

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med SeTil Siden. Marie Louise er dygtig, dedikeret og som noget særligt for en ekstern konsulent; en ildsjæl.

Med idealisme, hårdt arbejde, sans for både detaljen og det overordnede blik, formår hun både at søge projekter og styre dem sikkert igennem. På en sådan måde, at kommune såvel som SeTilSiden fremstår som ligeværdige partnere, der supplerer hinanden i et synergisk samarbejde, hvor begge parters kompetencer bliver bragt bedst muligt i spil.

Jeg kan kun give Marie Louise og SeTilSiden mine bedste anbefalinger.

Mette Lundgaard Dinesen, Specialkonsulent, Næstved Kommune

Næstved Kommune har i SeTilSiden haft en ihærdig og vedholdende samarbejdspartner om etablering af Landsbyklyngen Landet Mellem Byerne. De frivillige har haft stor tillid til Marie Louise, der har været god til at justere og tilpasse processer og forløb til deltagernes ståsted og de konkrete muligheder og behov.

Bettina Hedeby Madsen, Direktør, Plan & Udvikling, Hjørring Kommune:

Hjørring Kommune har oplevet et meget positivt og konstruktivt samarbejde med SeTilSiden om evaluering af kommunens landdistriktsstrategi. SeTilSiden gik til opgaven med stor faglighed, indlevelse og seriøsitet.

Marie Louise er god til at foretage ”sceneskift” og evnede lynhurtigt at forstå den organisatoriske og geografiske kontekst hun arbejdede i. Mødet med både borger, politiker og administration foregår  i øjenhøjde, lyttende og med respekt for det sted aktørerne står og den erfaring de bringer ind i processen.  

Vi oplevede en rådgiver, som oprigtigt brænder for landdistrikterne og de udviklingsmuligheder de rummer. Det har alt sammen mundet ud i en skræddersyet evaluering, som har skabt værdi for den videre proces med at udarbejde en ny landdistriktsstrategi. Evalueringen har i høj grad været et ”levende” dokument i processen og trækker aktive tråde til vores nye, stolte landdistriktsstrategi.

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon, Hørsholm Kommune:

Hørsholm Kommune har været særdeles tilfreds med konsulentbistanden fra SeTilSiden, hvor Marie Louise Hartvig Widding har haft en række opgaver. Marie Louise har været med til at igangsætte programmet, etablere hele projektinfrastrukturen, designe og gennemføre processer samt støttet og udviklet projektlederne. Marie Louise har således været en afgørende faktor for, at Velfærd frem for mursten er kommet godt og hurtigt fra start samt allerede nu kan høste de første resultater.  

Marie Louise har i arbejdet med Velfærd frem for mursten kompetent rådgivet alle niveauer i organisationen (topledelse, centerchefer, projektledere og projektdeltagere). I sin rådgivning har Marie Louise lagt vægt på langsigtede og holdbare løsninger og har her et godt øje for organisationens behov. Hun har eksempelvis stort fokus på at kompetenceudvikle og støtte de medarbejdere, der er i organisationen. Marie Louise har haft stor opmærksomhed på programmets forankring til det politiske niveau og har bidraget til at gennemføre processer, der involverer brugere.

Marie Louise er en driftssikker og professionel projektleder, der har gennemslagskraft og stærke samarbejdsevner. Det har herudover været en stor fordel, at Marie Louise har konkret viden fra store anlægsprojekter, hvilket betyder at hun også kender det faglige område.