Vi tror på, at det er med udgangspunkt i hverdagslivet, at nye rammer for livet på landet og i provinsbyen kan udvikles. Det kræver et samtidigt blik for det nære, de samfundsmæssige strukturer og de rumlige muligheder.

Derfor…

  • Bygger vi videre på dét byliv, der allerede er – for så træder mulighederne frem
  • Understøtter vi, at initiativer skal kunne mere end én ting – for forandringer har ofte potentiale til mere 
  • Involverer vi mennesker med afsæt i hverdagen – for hverdagens relationer er kraftfulde 
  • Skaber vi organiseringen – for initiativer skal have en ramme omkring forankringen  
  • Går vi skridtet videre end planen  – for strategisk tænkning kræver et åbningstræk der kan realiseres
  • Ser vi til siden – for levedygtige fællesskaber kræver noget, der går på tværs

Vi samarbejder med provinsbyens og landdistriktets aktører, internt i den kommunale organisation som med rådgivningsvirksomheder. 

Vi analyserer hverdagslivet, evaluerer strategier og projekter med blik for de fremadrettede perspektiver for såvel provinsbyen, landet og kommunen.

Vi udarbejder planer, strategier og projektleder altid med et blik for skridtet fra plan til handling.  

SeTilSiden  er sat i verden for at skabe og udvikle nye rammer omkring hverdagslivet i provinsbyerne og på landet. Vi kombinerer forståelse af de samfundsmæssige transformationsprocesser med potentialerne i menneskelige relationer og lokalsamfundets steder.

Vi skaber forankring i komplekse projekter og processer. Og derved er grundlaget for en aktørdreven proces etableret, så det fastholder og udvikler livskvaliteten. Det handler om at se til siden. 

Hvem er SeTilSiden?

Marie Louise har et skarpt sociologisk blik for forandringer og forudsætninger for hverdagslivet på landet, på processerne internt i den kommunale organisation og samspillet med interessenter.

Nina har en kommerciel baggrund fra byggeriet. Som facilitator af frivillige og professionelle fællesskaber i organisationer og bysamfund arbejder hun med at få visioner, muligheder og ressourcer til at mødes, så vi skaber robuste forandringer.