Det er med udgangspunkt i hverdagslivet, at bæredygtige levesteder udvikles. Bæredygtige levesteder er dem, der giver noget igen til hverdagslivet, til fællesskabet og til planeten. Det kræver et samtidigt blik for det nære, de samfundsmæssige strukturer og de fællesejede muligheder. Derfor:

  • Bygger vi videre på dét byliv, der allerede er – for så træder mulighederne frem
  • Understøtter vi, at initiativer skal kunne mere end én ting – for forandringer har ofte potentiale til mere 
  • Involverer vi mennesker med afsæt i hverdagen – for hverdagens relationer er kraftfulde 
  • Skaber vi organiseringen – for initiativer skal have en ramme omkring forankringen  
  • Går vi skridtet videre end planen  – for strategisk tænkning kræver et åbningstræk, mennesker kan realisere
  • Ser vi til siden – for bæredygtige levesteder kræver noget, der går på tværs

Vi samarbejder med provinsbyens og landdistriktets aktører, internt i den kommunale organisation som med rådgivningsvirksomheder. 

SeTilSiden er sat i verden for at udvikle bæredygtige levesteder i provinsbyen & på landet. Det gør vi ved at:

  • Facilitere projekter, fællesejede virksomheder og fællesskaber, der bedst muligt bidrager til den grønne omstilling
  • Facilitere udviklingen af forretningsmodeller for og opstart af fællesejede virksomheder
  • Facilitere levedygtige rammer for fællesskaber

Vi kombinerer forståelse af de samfundsmæssige transformationsprocesser med potentialerne i menneskelige relationer og lokalsamfundets levesteder. Vi skaber forankring i komplekse projekter og processer. Det etablerer grundlaget for en aktørdreven proces, der fastholder og udvikler livskvaliteten. 

Det handler om at se til siden. 

Hvem er SeTilSiden?

Marie Louise har et skarpt sociologisk blik på fællesejede forretningsmodeller, på forudsætninger for hverdagslivet, på processerne internt i den kommunale organisation og samspillet med interessenter.

Nina har en kommerciel baggrund fra byggeriet. Som facilitator af frivillige og professionelle fællesskaber i organisationer og bysamfund arbejder hun med at få visioner, muligheder og ressourcer til at mødes, så vi skaber robuste forandringer.