Under overskriften ‘Sammen skaber vi liv i vores by’ har Inspirationshuset Fredensborg fungeret som en social prototype fra den 14. august 2014 til den 1. marts 2015. Inspirationshuset havde til huse i Jernbanegade i Fredensborg. Hovedelementerne i huset var:

  • arbejdsfællesskab for dem, der har en mikrovirksomhed, pendler eller er iværksætter
  • detailhandel, design og lokale mikroproducenter i fokus
  • medborgerskab, da huset gav rum til at borgere kunne mødes og udveksle ideer, viden, debattere, holde møder eller være kreative sammen. Inspirationshuset var et sted hvor gode ideer kunne startes og udvikles sammen med andre

Inspirationshuset Fredensborg var et inspirationsrum – tænkt til at inspirere og blive inspireret. Det var husets grundlæggende værdi, at man i fællesskab med andre kan udforske, hvem man er, hvad man kan og hvad der er muligt, når fællesskabet på forskellige måder skaber sammen. Det handlede om at blive inspireret af hinanden på tværs af forskelligheder og gennem fælles oplevelser. Inspirationshuset var en mediator, der skabte rum for, at nyt eller mere af det, der allerede skete, kunne komme til at ske.

I prototypeperioden var Inspirationshuset drevet af frivillige kræfter samt økonomisk støtte fra Fredensborg Kommunes Medborgerskabspulje 2014. Tora Ribers og Marie Louise H. Widding var igangsættere og fik ideen til Inspirationshuset Fredensborg via INSP! i Roskilde (se mere på insp.dk)

Læs mere om huset og om de aktiviteter, der var i huset på facebook.dk/inspfredensborg. Evalueringen af Inspirationshuset viste, at der i Fredensborg er et grundlag for dels et arbejdsfællesskab for iværksættere og mindre virksomheder, dels et rum til uorganiseret medborgerskab. I løbet af sommeren og sensommeren 2015 arbejdede en initiativgruppe videre med at etablere et arbejdsfællesskab. Tanken var at drive det videre i en firmakonstruktion med foreningen som medejer samtidig med – på længere sigt – at kunne etablere rum for medborgerskab. Det lykkes ikke, men ideen om arbejdsfællesskab blev taget videre som et kontorfællesskab i privat regi.

SeTilSiden arbejder med sociale prototyper, fordi de tester, udvikler og skaber grobunden for at forandringer i byen forankres blandt aktører og kommune. Sociale prototyper skal forankres i de stedsbundne såvel fysiske og sociale værdier og vil derfor have flere forskellige udformninger. Sociale prototyper kan ses nogle steder også som bykontorer eller byværksteder, og i SeTilSiden arbejder vi også med hvordan sociale prototyper kan være fortløber til en fællesejet virksomhed i provinsbyens handelsgade.

Når vi får opgaver med at forankre provinsbyers strategier og forandringer, arbejder vi med to benspænd. For det første er SeTilSiden højst involveret i 1 år og for det andet er det højst 10 timer om ugen. Prototypen vil enten blive etableret i et ledigt lokale eller i en mobil enhed.