Borgerne i Feldballe har tidligere forsøgt at købe deres købmand, der var til salg. Det lykkes ikke, og i juli 2020 lukkede købmanden. Med midler fra landdistriktspuljen har borgerne i Feldballe og Syddjurs Kommune igangsat projektet ‘Den Grønne Købmand’ med det formål at genstarte en købmandsfunktionen med en forretningsplan, der er bæredygtig, bidrager til den grønne omstilling og bygger på de kooperative principper om medejerskab.

SeTilSiden løser opgaven i et solidt samarbejde med PlanMiljø og borgerne i Feldballe. Vores opgaver består i virksomhedsstiftelse, udvikling af forretningsmodellen samt økonomien bag ‘Kooperativet – et bæredygtigt fællesskab’. Et andelsselskab i Feldballe med en bæredygtig købmandsfunktion, hvor det økonomiske overskud går til udviklingen af købmandsfunktionen som til andre grønne omstillingsprojekter.

Projektet afrundes med formidling af erfaringer og proces og du kan løbende følge med på ‘Kooperativets’ facebookside eller den fælles facebookgruppe og på hjemmesiden (ikke helt færdig endnu).

Reference: Alette Skov-Hansen, konsulent, Syddjurs Kommune

Igangværende