Borgerne i Feldballe har tidligere forsøgt at købe deres købmand, der var til salg. Det lykkes ikke, og i juli 2020 lukkede købmanden. Med midler fra landdistriktspuljen igangsatte borgerne i Feldballe og Syddjurs Kommune projektet ‘Den Grønne Købmand’ med det formål at genstarte en købmandsfunktionen. Forretningsplanen skulle være bæredygtig, bidrage til den grønne omstilling og bygge på de kooperative principper om medejerskab.

SeTilSiden har løst opgaven i et solidt samarbejde med PlanMiljø og borgerne i Feldballe. Vores opgaver bestod i virksomhedsstiftelse, udvikling af forretningsmodellen samt økonomien bag ‘Kooperativet – et bæredygtigt fællesskab’. Kooperativet ejes af Feldballe a.m.b.a og er et andelsselskab med en bæredygtig købmandsfunktion på alle 3 bundlinjer; den menneskelige, miljømæssige som den økonomiske. Det økonomiske overskud fra Feldballe a.m.b.a. går til udviklingen af købmandsfunktionen som til andre grønne omstillingsprojekter. Så når borgere køber en liter mælk, en grøntsagskasse med lokale grøntsager eller henter pakken i Kooperativets pakkeshop, bidrager de også til den grønne omstilling. Helt lokalt, forankret i hverdagens handlinger og helt indarbejdet i deres levested.

Projektet blev afrundet med formidling af erfaringer og proces, og du kan læse mere i guiden eller (gen)se afslutningswebinariet på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Du kan løbende følge med på Feldballe a.m.b.a & Kooperativets facebookside,  den fælles facebookgruppe og på hjemmesiden.

Reference: Alette Skov-Hansen, konsulent, Syddjurs Kommune

August 2020-maj 2021