Ved årsskiftet overtog 776 mennesker i fællesskab ejerskabet af en lokal butik, da andelsselskabet FredensborgFordi a.m.b.a købte Fredensborg Boghandel, som gennem 111 år har været en ejer-ledet virksomhed.

En ny motor for byfællesskabet

Uafhængige boghandlere hænger ikke på træerne. Det gør butikker i provinsens små handelsgader heller ikke længere, men Fredensborg er faktisk lykkedes med at vende en trist udvikling. Det er en milepæl i skabelsen af en base for et nyt by-fællesskab, at så mange mennesker har købt boghandelen sammen.

Når FredensborgFordi er i fuld drift, skal driftsoverskuddet nemlig bruges som en motor for geninvestering i kommercielle og kulturelle initiativer i byen. Sådan gen-investeres til fordel for byen.

Provinsbyens udfordinger i handelsgaden
Provinsbyens udfordringer

Fællesskabet i de små byer har – på lige fod med forretningslivet – lidt de sidste mange år. Det kan virksomheder som FredensborgFordi og andre fællesejede virksomheder, der løfter byliv og fællesskab, være katalysator til at ændre. De viser en vej til at koble indtjening på hverdagens forbrug med fællesskab. Et selvfinansierende fællesskab.

Provinsens deroute

Den lille provinsby i Danmark er under transformation, både hvad angår handelsliv, befolkningsgrundlag og efterspørgsel på, hvordan provinsbyen skal være rammen for vores hverdagsliv. Den korte historie om Fredensborg er, at i løbet af 10’erne er mange butikker i handelsgaden lukket og byens borgere er holdt op med at bruge byen.

Hvis skyld er det?

Ikke rigtig nogens måske – for det er faktisk ’ingens’ opgave at tage vare på en by, der skulle igennem en tranformativ periode fra driftig handelsby med slagter, skobutik, isenkræmmer og parfumeri i 80’erne, til mindre by med supermarked i bykernen i 90’erne og sidenhed ’survivor’-by efter internettets indtog.

Hvor der ikke er ejerskab, sker der ikke noget. Men efter devisen, at ’ingen kan gøre alt – men alle kan gøre lidt’ har en række borgerdrevne initiativer i løbet af de sidste 4-5 år skabt en ændring i bysamfundet.

Det selvfinansierende fællesskab

Velbesøgte fællesspisninger, musikarrangementer for børn og motionsløb har vist vejen med et stort engagement fra byens ildsjæle – og også en velvillighed til kommunal finansiering. Men ildsjæle har begrænsninger. Ligeså har den kommunale kasse til subsidiering af lokale interesser. 

I kølvandet på initiativerne er der opstået visioner om at arbejde med byens aktiviteter på markedsmæssige vilkår. At bygge forretningsmodeller op omkring byfællesskaber i en selvfinansierende model – for nutidens ildsjæle og frivillige orker ikke puljer, og der er efterspørgsel på interessebaserede oplevelser, som ikke kan finansieres kommunalt eller af fonde. 

Med den fællesejede boghandel har Fredensborg fået sit tredje eksempel på, at der er kommercielle muligheder i fællesskaber. 

De to andre er forretningsfællesskabet No. 16 og fællesspisningsrestauranten Madkollektivet Naboskaber, som begge er rundet af visionen om at skabe mere end bare en butik. 

Læs mere om den fællesejede boghandel

www.fredensborgfordi.dk

Artikel: På 13. dagen gjorde byens borgere det utænkelige

Hent inspiration til hvordan man gør

Fællesejet.dk – en guide til fællesejede virksomheder, der skaber liv i tomme huse

Leave a Reply