“Hvordan fornyer vi dialogformen med de, der bor i byerne, så vi samarbejder med borgerne i hver enkelt by om byliv og vækststrategi?” er et af de spørgsmål, som udvalget ‘Byernes Vækst‘ i Skanderborg Kommune arbejder med.

Udvalget ønskede at få en større viden om hvilke dialogformer, der anvendes i andre kommuner samt få sparring omkring hvilke overvejelser, udvalget med fordel kunne gøre sig i arbejdet med dialogformer i Skanderborg Kommune. SeTilSiden bidraget på et udvalgsmøde med oplæg og sparring.

Grundlæggende handler dialogformer om at kunne mobilisere byens aktører, hvorfor vi pegede på tre tilgange til at anskue dialogformer på: Den centraliserede, den decentrale og den selvorganiserede. Alle tre tilgange kan noget forskelligt og vil mobilisere og motivere byens aktører på forskellig vis. Derfor mener vi at det er nødvendigt at reflektere over, hvordan man som kommune vil arbejde med:

  • Virkelyst & Energi
  • Roller & Ansvar
  • Struktur

Refleksioner, gode eksempler samt en bredere rammesætning ind i en nutidig samfundskontekst har SeTilSiden yderligere opsamlet i et notat til Skanderborg Kommune.

Reference: Mikkel Lindskov Petersen, Leder af Plancenter

Oktober 2016