SeTilSiden har evalueret Hjørring Kommunes ‘Strategi for udvikling i landdistriktet i Hjørring Kommune’ som afsæt for revideringen af strategien i 2017. Evalueringen har givet Hjørring Kommune:

  • Et overblik over initiativer og projekter i landdistriktet
  • Viden om hvordan de forskellige strategidele har bidraget til at realisere strategiens vision om, at “landdistriktet skal sikres som attraktive bosætningsområder for dermed at sikre fortsat udvikling”
  • Sociologiske forundringer og fremadrettede perspektiver på landdistriktudviklingen i kommunen

SeTilSiden har desuden været med til at igangsætte debatmøder omkring landdistriktstrategien og har afrundet forløbet med oplæg for Hjørring Kommunes byråd den 26. april 2017.

Hjørring Kommune har derefter udarbejdet en ny landdistriktstrategi. Og den vækker begejstring hos SeTilSiden! For den går nye veje med noget på hjerte.

 

December 2016-Januar 2017