SeTilSiden evaluerer fritidslivet i Hjørring Kommune,  som en del af Fritids- og Folkeoplysningsudvalgets proces med at fomulere en ny politik for fritids- og folkeoplysningsområdet. Den nye politik skal afløse to nuværende politikker for hhv. folkeoplysnings- og kultur- & fritidsområdet.

Fokus i evalueringen er to overordnede spor, hvor det første zoomer ind på de nuværende politikker som styringsredskaber, dvs. på rammer og retningslinjer på fritidsaktørernes hverdag, det andet spor har fokus på politikkerne som udviklingsværktøjer, dvs. på hvilke aktiviteter og samspil på fritidsområdet, der udfolder sig.

Evalueringen baserer sig på et kvalitativt metodedesign, og SeTilSiden har gennemført interview og fokusgrupper med fritidsaktører som organiserede foreninger, selvorganiserede foreninger/grupper, voksenundervisning, godkendte og ikke-godkendte foreninger og andre grupperinger, der har dét tilfælles, at deres virke falder indenfor Folkeoplysningsloven.  

Reference: Chef for By, Kultur og Erhverv Bettina Hedeby Madsen

November 2018-Januar 2019