SeTilSiden har projektledt projektet ‘Skolehaven som lokal dynamo’ for foreningen Haver til Maver. Projektet skulle kortlægge og udvikle både fysiske inventar-prototyper som sociale processer for, hvordan skolehaver kan åbnes og benyttes til læring, leg og friluftsliv for både børn, unge voksne og ældre. Hvilke potentialer har skolehaven for at være det fællesskabende mødested?

 

Projektet har vist på hvilken måde, skolehaven både kan fungere som læringsrum i skoletiden og også være et fælles mødested for lokalsamfundet. Målet var at skabe et flerfunktionelt læringsmiljø, som også kan være katalysator for nye fællesskaber og nye typer af skolehaver, som kan bruges uden for skoletiden. Et slags jordnært forsamlingshus i lokalsamfundet.

Projektet bidrager derved til at endnu flere mennesker i fremtiden får gavn af Haver til Mavers arbejde. Projektet var støttet med knap to millioner kroner fra Realdania og Friluftsrådet.

Reference: Direktør Daniel Hervik, Haver til Maver

Marts 2019-April 2021