Marie Louise projektleder projektet ‘Skolehaven som lokal dynamo’ som en del af foreningen Haver til Maver. Projektet skal kortlægge og udvikle både fysiske prototyper som sociale processer for, hvordan skolehaver kan åbnes og benyttes til læring, leg og friluftsliv for både børn, unge voksne og ældre. Hvilke potentialer har skolehaven for at være det fællesskabende mødested?

 

Projektet vil vise på hvilken måde, skolen haven både kan fungere som læringsrum i skoletiden og også være et fælles mødested for lokalsamfundet. Målet er at skabe et flerfunktionelt læringsmiljø, som også kan være katalysator for nye fællesskaber og nye typer af skolehaver, som kan bruges uden for skoletiden. Et slags jordnært forsamlingshus i lokalsamfundet. Projektet bidrager derved til at endnu flere mennesker i fremtiden får gavn af Haver til Mavers arbejde. Projektet er støttet med knap to millioner kroner fra Realdania og Friluftsrådet.

Reference: Projektchef Line Pinstrup, Haver til Maver

Igangværende