FOKUSmodellen er et kortlægnings- og samarbejdsværktøj for landsbyer og Gribskov Kommune. FOKUSmodellen er en ramme for dialogen og samarbejdet mellem Gribskov Kommune og landsbyerne i kommunen. Modellen består af 5 emner, og er en fleksibel ramme for aktør-netværk-planlægningen både med hensyn til hvem og hvordan modellen bruges.

Modellen blev udviklet således, at der ikke er en automatik og krav om at gøre brug af modellen. Derfor må forventningerne omkring, hvad FOKUSmodellen betyder for den enkelte landsby afklares i løbet af processen. Der blev udviklet en drejebog for modellen, hvis landsbyen ønskede at gøre brug af hele eller dele af modellen, og ligeledes var der mulighed for at landbyen brugte modellem mere frit til inspiration i udviklingsarbejdet.

FOKUSmodellen består af 5 emner, der kan bruges til at afdække de lokale potentialer i
landsbyen:

  • Fysiske rammer i landsbyen: Arkitektur samt hvordan bygninger er placeret i landsbyen
  • Omgivelser: Huse, gårde og det åbne land omkring landsbyen
  • Kulturarv: Kulturelle minder og traditioner
  • Udviklingspotentialer: Muligheder og barrierer for udvikling
  • Social kapital: Det sociale liv og fællesskab

FOKUSmodellen blev udviklet via et Landsbytemaforum under ‘Det Grønne
Dialogforum’ med deltagelse af repræsentanter fra landsbyer, byråd og administration.

Projektet blev gennemført som en del af Marie Louises ansættelse i Gribskov Kommune.