Ledetråden for projektet var ‘Hellere skabe en god by at bo i end vente på at det sker af sig selv’.

Hellere Helsinge havde som mål at få igangsat initiativer, der øgede Helsinges attraktivitet med henblik på at øge antallet af indbyggere og erhvervslivets vækst. Projektet var et strategiforløb og en del af en mental byudvikling for Helsinge, drevet af borgerskabte initiativer med kommunen i en faciliterende rolle i samspillet med civilsamfundet. Desuden afprøvede projektet facebook som kommunikationskanal med byens aktører. Projektet blev afviklet i et samarbejde med Bindslev A/S.

Første skridt i projektet var afholdelsen af Boot Campen ‘Hellere Helsinge 2015’ faciliteret af Bindslev A/S, hvorefter 6 initiativer blev igangsat. Hvert initiativ blev drevet af grupper bestående af byens aktører og hvor Gribskov Kommune havde en faciliterende rolle, særligt ifht. kontakten til kommunen. Selve strategiforløbet blev afsluttet med en ‘Hellere Helsinge Fredagsbar’ afholdt på byens torv.

Initiativerne havde forskelligt sigte fra en virksomhedsdag for byens 8. klasser hos byens erhvervsliv til etablering af byens MadTorv ‘Fra Nord til Bord’. Det krævede derfor at den faciliterende rolle også have blikket på helheden i byen fra samarbejdet mellem byens foreninger til hvordan en manglende vandpost og eludtræk på torvet, og skabe relationernemellem byens aktører og kommunens medarbejdere.

Projektet blev gennemført som en del af Marie Louises ansættelse i Gribskov Kommune.