Hvad er der på spil for et landområde mellem provinsbyerne Sorø, Næstved, Slagelse, Ringsted og Skælskør? Og hvordan kan lokale frivillige kræfter bedst understøtte at:

  • fraflytningen mindskes, nye borgere tiltrækkes og at de bydes godt velkommen?
  • samarbejdet styrkes og at der skabes synergi mellem de mange lokale aktører?
  • en styrket kommunikation, koordinering og synliggørelse af lokale aktiviteter?

Det var udgangspunktet for landsbyklyngen Landet Mellem Byerne, som Marie Louise frem til efteråret 2019 var proceskonsulent for. Som proceskonsulent var Marie Louises rolle at:

  • Skabe fundamentet for borgeres, forenings- og erhvervslivets langsigtede involvering i klyngen
  • Skabe rammerne for fundamentet for klyngens fællesskab
  • Bidrage til at klyngen får en organisering, der på længere sigt skaber rum for områdets strategiske udviklingskapacitet
  • Bidrage til at klyngens strategiske udviklingsplan udarbejdes

 

Følg landsbyklyngen på facebook.com/landetmellembyerne og på landetmellembyerne.dk

 

Reference: Konsulent Lise Grønbæk, DGI eller Specialkonsulent Mette Dinesen, Næstved Kommune

Marts 2018 – September 2019