I 2018 og 2019 arbejdede SeTilSiden sammen med Odsherred Kommune om projektet ‘Levedygtige Landsbyer – Hele livet’. SeTilSiden var projektleder for et rådgiverpanel bestående af By+Land, N+P ArkitekturKooperationen & Realise aps.

Projektets formål er at udvikle en kooperativ virksomhed med henblik på at tiltrække børnefamilierne og fastholde de ældre. Projektet vil give et bud på, hvordan fællesskabsøkonomier i landdistrikter kan sikre og innovere den levedygtige landsby ved at afprøve hvordan en fællesejet virksomhed, kan fungere som en økonomisk og juridisk ramme.

Projektet havde et fokus på ‘cirkulation af bygninger’ i lokalområdet og går grundlæggende ud på at få tomme beboelige boliger beboet af yngre par eller børnefamilier, at få revet forfaldne boliger ned, samtidig med at ældre medborgere kan forblive en del af lokalområdet og fællesskabet ved at der etableres boliger særligt egnede til ældre. Projektet er støttet af midler fra Byfornyelsens forsøgspulje 2017 om landsbypartnerskaber. For det handler om levedygtige landsbyer – hele livet.

Projektet blev afrundet i september 2019 med konferencen “Andelsbevægelsen – 2.0” Derudover har projektet været  startskuddet til stiftelsen dels af “Den selvejende institution for Egebjerghalvøens udvikling” og deres drift af kunst- og designfællesskabet ‘‘Kunstnerkollektivet 8B”, dels af det fællesejede anpartsselskab “Levende Landsbyer 4534 aps“, der er igang med at omdanne tidligere et tidligere kommunekontor i Hørve til 3 lejligheder til familien, de ældre og den yngre under uddannelse.

Derudover er guiden Fællesejet.dk udviklet. Guiden giver praktisk hjælp til hvordan man kan stifte en fællesejet virksomhed, der skaber liv i tomme huse.

 

Læs de løbende nyheder på Setilsidens facebookside, på Levende Landsbyer 4534 eller Kunstnerkollektivet 8B

Eller følg med på Odsherred Kommunes hjemmeside om projektet

 

Referencer: Bosætningskonsulent Nastasja Ernst

Januar 2018 – September 2019