Feldballe på Djursland ønsker at fastholde landsbyens ældre i landsbyen, da de ældre og seniorer 60+ er et stort aktiv for de små og mindre byer på landet. De er ofte frivillige i foreningerne og de mange forskellige fællesskaber på landet. En måde at fastholde dem i landsbyen og sikre dem en god og tryg seniortilværelse, vil være at udvikle et koncept for seniorbofællesskaber i landsbyerne, som landsbyen selv kan udvikle og finansiere. For etableringen af seniorbofællesskaber sker ikke af sig selv samtidigt med at det er en lang proces, hvor særligt både finansieringen men også den efterfølgende økonomi i bofællesskabet, kan være en udfordring.

MEN landsbyer har ofte en stærk handlekraft. Derfor har projektet til formål dels at udvikle en guide til etablering af bæredygtige bofællesskaber (på alle 3 bundlinjer: Socialt, økonomisk som miljømæssigt) i landsbyens kontekst. Dels at være et forprojekt til etableringen af et bofællesskab i Feldballe (eller omegn).

Projektet arbejder blandt andet med at undersøge hvordan landsbyen kan være medejer af seniorbofællesskabet, hvordan eksisterende faciliteter kan blive en del af bofællesskabets faciliteter samt bofællesskabets størrelse og såvel fysiske som sociale kobling til landsbyen.

Læs mere om projektet i Syddjurs Liv 

Reference: Alette Skov-Hansen, konsulent, Syddjurs Kommune & Jens Peter Mølgaard, Distriktsrådet for Feldballe & omegn.

April 2022 – december 20222