Struer Kommune har igangsat arbejdet med en udviklingsplan for Struer Havn, hvor byplantegnestuen CFBO, Mette Lis Andersen og SeTilSiden udgør det team, der udarbejder planen.

Fokus for planen er at beskrive, hvordan fremtiden for Struer Havn som en mere levende og bæredygtig bydel kan blive en del af fremtidens struer – for både besøgende, borgere som erhvervsliv. Derfor skal planen både sikre en god sammenhæng med den eksisterende by, bygge på dét havnen og byen allerede er gode til og give et godt, ærligt og handlebart grundlag for at udvikle havneområdet.

SeTilSiden bidrager i arbejdet med kompetencerne indenfor forankring af byens aktører, organisering og procesledelse.

Reference: Rasmus Cassøe, CFBO

August 2019 – Marts 2020