Andelsbevægelsen susede henover Danmark i slutningen af 1800-tallet og nye produktions- og indkøbsfællesskaber opstod i tusindvis. I dag tager tanken om lokale virksomhedsfællesskaber fart igen – men hvor det før var kød og mælk der var på disken, så er det nu også arbejdspladser, ejendomsudvikling og i høj grad fællesskabet i sig selv – der er varen i de nye fællesejede virksomheder.

Hvorfor mon vi ser en opblomstring af fællesejede virksomheder?

Måske fordi én person én stemme, overskudsdeling, fælles investeringer i det nære og muligheden for at arbejde mod samme mål i fællesskab med andre, stadig tiltaler mange mennesker. Måske fordi vi har fået øjnene op for at fællesskaber og nære relationer er en god udviklingsmulighed for landistrikterne. 

Demokratisk ledelse, samfundsinteresse og ligeværdigt medlemsskab ligger i fundamentet for fællesejede virksomheder. Der er helt sikkert også andre bevæggrunde i spil, og det optager os i SeTilSiden. Få inspiration og mere viden om fællesejede virksomheder på fællesejet.dk


Derfor afholdte vi den 21. september 2019  sammen med Odsherred Kommune og Landdistrikternes Fællesråd konferencen ‘Andelsbevægelsen 2.0’.

Konferencen tog hul på debatten om, hvordan de fællesejede virksomheder kan have en rolle som udviklingsdriver af landdistrikterne.

Den debat tages med bedst, når man også involverer nogle, der gør det til daglig. Derfor havde vi inviteret 8 forskellige aktører, som allerede er i fuld gang med at drive virksomhed efter andelstanken og de kooperative principper.


8 gode cases på fællesejede virksomheder

8B – Kunstkollektivet (Unnerud på Sjælland)

Kunst- og designfællesskab, hvor tekstilkunstnere og keramikere arbejder med deres første produktion og udstilling. Kunsthåndværkere og designere bor og arbejder i den gamle købmandsgård. Læs mere om 8B.

Levende Landsbyer 4534 ApS (Hørve på Sjælland)

Selskabet, som er ejet i fællesskab af borgere i 4534-området, er en fælles ramme med et mål om udvikle lokalområdet, involvere og styrke fællesskabet. Helt konkret skaber de liv i lokalområdets tomme bygninger ved at opkøbe, istandsætte, udleje eller sælge. Læs mere om Levende Landsbyer 4534.

Egebjerg Landsbyvirksomhed (Egebjerg på Sjælland)

En andelsbaseret virksomhed, der sigter på at skabe lokal beskæftigelse og udvikling i lokalområdet. Landsbyvirksomheden er fødselshjælper for iværksættere og ildsjæle, der skaber et jobmæssigt fundament for arbejdsløse bl.a. handikappede og for initiativer der skaber arbejdspladser til gode for Odsherred generelt. Læs mere om Egebjerg Landsbyvirksomhed her.

Vig Byg ApS, Andelsboligforeningen Vig Bakke, Sjælland

100 nye andelsboliger skal ligge på Vig Bakke, som en del af et større projekt med at udvikle lokalområdet og skabe lokale arbejdspladser i en ny bydel med parcelhusgrunde, private lejeboliger, andelsboliger og almene boliger. Idégruppen bag er bl.a. den lokale Super Brugsen, Sparekassen Sjælland-Fyn, formanden for det lokale bylaug, lokale tømrere, en entreprenør og arkitekter. Læs mere om andelsboligerne på Vig Bakke her.

Nordsjællands Fællesmølleri A/S (Hundested på Sjælland)

450 ton mel om året producerer fællesmølleriet på Grønnessegaard Gods. Ejerkreds består af landmænd, melentusiaster, et bredt felt af fagfolk og ikke mindst lokale borgere. Målsætningen er at samle folk og styrke det lokale tilhørsforhold, for både fællesskabet og det at skabe vækst og liv i landdistrikterne er en motivationsfaktor. Læs mere om fællesmølleriet her.

Torup Fonden og Hvideland (Torup på Sjælland)

Tinglauget i Torup har etableret en jordfonden Torup Fonden, som sælger byggemodnet jord videre til andelsbolig- og erhvervsforeninger. Sigtet er at skabe en succesfuld model for den moderne landsby, som skal være både kulturelt, socialt og økonomisk bæredygtig. Hemmeligheden i successen er, siger de selv, at der i Torup bor mange igangsættere, der er gode til at arbejde sammen. Hvideland er fondens nyeste område, som skal udvikles til ca. 150 nye landbyboere. Læs mere om Hvideland og Torup Fonden her.

Sønderborg Fællesfond (Sønderborg i Jylland)

Den fælllesejede finansieringsfond gør det muligt for borgere sammen at rejse finansiering til at skabe udvikling frem for afvikling i deres lokalområde. Det sker ved at fonden opkøber, istandsætter og sælger faldefærdige bygninger – eller ved at fonden hjælper med finansiering til nye tilflyttere og lokale iværksættere. Læs mere om Sønderborg Fællesfond.

Venslev Høkeren (Venslev i Sjælland)

Købmandshandlen i Venslev er en andelsvirksomhed med ca. 180 medlemmer. Høkeren har tre bærende elementer: en café, et torv hvor lokale producenter sælger produkter i kommission og en afdeling med traditionelle købmandsvarer. Virksomheden har eksisteret et par år og danner udover handel også ramme for lokale arrangementer som fx. banko, rejsegilder og fastelavn. Læs mere om Venslev Høkeren her.

Find den praktiske guide til opstart og drift af fællesejede virksomheder på www.fællesejet.dk.

Leave a Reply