Hvordan understøttes engagementet bedst muligt? Hvordan kan nye ideer blive til projekter? Hvordan sikres det strategiske arbejde? Det er nogle af emnerne, som SeTilSiden har rådgivet Landdistriktudvalget i Kalundborg Kommune om. Vi har arbejdet tæt sammen med landdistriktkoordinatoren og en administrativ arbejdsgruppe under overskriften Aktive Lokale Fællesskaber.

Aktive Lokale Fællesskaber var organiseret i 3 sideløbende spor:

1. Landdistriktudvalgets understøttelse af projekter og initiativer. Formålet var at tydeliggøre, hvilke roller Landdistriktudvalget har i samspillet med lokalområderne, og på hvilken måde udvalget kan bidrage til at understøtte udviklingen af ideer og initiativer.

2. Strategisk arbejde i Landdistriktudvalget med et fokus på landdistriktpolitikkens implementering, implementering af handleplaner i lokalområderne samt facilitering af den årlige udviklingsdag.

3. Administrativ organisering ifht. landdistriktudvikling med en understøttelse af et helhedsorienteret blik på landdistriktudvikling i den administrative arbejdsmåde.

Vi har bidraget til metodeudvikling, proces, facilitering af samspillet mellem aktørerne samt udarbejdelsen af værktøjer og metoder. Aktive Lokale Fællesskaber – ALF – det overordnede ramme omkring Landdistriktudvalgets arbejde i den kommende byrådsperiode.

Reference: Udviklingsdirektør Michel van der Linden

November 2016 – August 2017