Projekt Multihus var en del af Ballerup Kommunes strategiske indsats omkring optimering i antallet af kommunalt ejede kvadratmeter. Ved at købe det tidligere seminarium og omdanne det til specialskolen Kasperskolen, Bo- og Dagtilbud og Koncertsal muliggøres bedre rammer for børnenes skoledage, for de hjemlige rammer som voksen med udviklingshæmning og for kulturlivet. Med omdannelsen og sammenlægningen opnås samtidig en effektivisering på den kommunale ejendomsdrift.

SeTilSiden har rådgivet med program-, projektledelse og forankringen af projektets aktører. Vores afsæt er blikket på dét levede liv, som bygningen vil danne rammen for, når ombygningen er færdig i 2019. Det handler om at lade blikket for det fremtidige levede liv skabe retningen for udviklingen af flerbrugerløsninger og ‘smarte kvadratmeter’.

Derfor har vores rådgivning fokuseret på at:

 • Skabe de projektstyringsmæssige rammer for det gode samarbejde mellem flere forskellige fagområder i den kommunale organisation
 • Særligt for delprojektet ‘Bo- og Dagtilbud Bybjergvej’ at:
  • Skabe de interne rammer for et fælles ejerskab til projektet – både under anlægsfasen og når driften går i gang
  • Opbygge en god og smidig samarbejdsrelation med eksterne interessenter, særligt med Ballerup Boligselskab og Domea.dk, som bo-og dagtilbuddet udvikles i samarbejde med
  • Opbygge en tidlig, tydelig og engageret involvering af aktørerne. En involvering der har et direkte output og bidrag til projektet
  • Udarbejde byggeprogrammer og facilitere brugernes involvering heri
 • Bidrage til, at projektet kobler sig til den overordnede strategiske udvikling af Skovlunde

Reference: Centerchef Mads Bo Bojesen

Januar 2017-December 2017