For bæredygtige levesteder kræver noget fælles, der går på tværs

SeTilSiden er specialiseret i fællesejede forretningsmodeller – og har særligt erfaringer med boliger og detailhandel både på landet og i provinsbyer.

At flere går sammen om ejerskabet af et selskab, giver lokalområdet nye muligheder. En fællesejet virksomhed skaber en ny aktør i lokaludviklingen, som har juridiske og økonomiske kompetencer, men også et formål om at skabe lokaludvikling og ikke kun overskud til de enkelte medlemmer.

Fællesejede selskaber kan være en med-udvikler i provinsbyers handelsgader, hvor det fælles ejerskab af en detailhandelsbutik, er afsæt for en løbende økonomisk understøttelse af detailhandlen.

Selskabsformen er ikke afgørende for det fællesejede, som både kan være et andelsselskab (a.m.b.a) , ApS og A/S m.fl.. Det afgørende er, at der er flere ejere, en demokratisk ledelse og et formål, der strækker sig udover profitskabelse til ejerkredsen.


SeTilSiden arbejder med fællesejede forretningsmodeller ved at…

  • Finde frem til de mennesker, der kan blive den fremtidige bestyrelse/idégruppe
  • Assistere praktisk fra den tidlige idéfase til idriftsættelse af selskabet, herunder vejlede om valg af selskabsform og ikke mindst virksomhedens formål
  • Facilitere idéudvikling, som skaber en økonomi til re-investering i lokalområdet, detailhandlen og/eller den grønne omstilling
  • Understøtte kompetenceafklaring i bestyrelse eller idégruppe, så bestyrelse/idégruppe får etableret et solidt netværk omkring sig
  • Understøtte en bred lokal forankring både lokalt, i kommunen som erhvervslivet, herunder bidrage til kommunikation
  • Udvikle projektelementer med fælleseje i f.eks. almene selskaber, bofællesskaber eller andre fællesskabsorienterede boformer. En fællesejet virksomhed kan genere indtægt til fællesskabet og derved være med til at sænke fællesudgifter og styrke bylivet eller fællesskabet omkring en bosætning

Eksempler på SeTilSidens arbejde med fællesejede forretningsmodeller

Levende Landsbyer 4534 aps

Levedygtige Landsbyer handler om at kunne bo i sin landsby hele livet. En grundlæggende del ved livet er, at det forandrer sig og det gør vores boligbehov ligeledes. Det er en af de medvirkede faktorer til at ældre flytter fra de mindre landsbyer og hen til større provinsbyer. Provinsbyerne har oftere et boligudbud, der matcher de ældres ønsker: Mindre lejeboliger der tager højde for at man bliver gangbesværet mm.

Men de ældre er en kæmpe ressource i deres landsby, når vi ser på fritidslivet, på de frivillige timer i foreningerne og ‘den der ekstra hånd’. Samtidig betyder en fraflytning fra landsbyen også at relationer bliver sværere at opretholde. Derfor bliver ældre (nogle gange) lidt for længe i deres bolig i deres landsby – på deres levested.

Derfor har SeTilSiden projektledet projektet og rådgivet omkring udviklingen af det fællesejede anpartsselskab ‘Levende Landsbyer 4534 Aps’ i 4534-området i Odsherred kommune.

Levende Landsbyer 4534 Aps har et fokus på ‘cirkulation af bygninger’ i lokalområdet og går grundlæggende ud på at få tomme beboelige boliger beboet af yngre par eller børnefamilier, at få revet forfaldne boliger ned, samtidig med at ældre medborgere kan forblive en del af lokalområdet og fællesskabet ved at der etableres boliger særligt egnede til ældre.

Levende Landsbyer 4534 Aps ejer i dag Nørregade 19A i Hørve og er igang med at omdanne bygningen til tre lejeboliger. I stueetagen en lejlighed til det ældre par i en ældrevenlig bolig og en mindre lejlighed til de unge under uddannelse. På første salen kommer familielejligheden. Til familien der er i mellem boliger, fordi de overvejer at flytte til området, skal finde en anden bolig eller står i en skilsmisse.

Kooperativet a.m.b.a

Købmanden i landsbyer er en del af fællesskabets hjerte – samtidig med at det er vigtigt for mange især ældre medborgere. Men den traditionelle forretningsmodel bag købmændsvirksomheder på landet er udfordret. Derfor ender et generationsskifte ofte med en lukning af købmandensbutikken.

Det samme skete også i Feldballe i 2020, men SeTilSiden har sammen med borgere i byen og Syddjurs Kommune igangsat projektet ‘Feldballe købmand’. SeTilSiden projektleder projektet og rådgiver omkring organiseringen og forretningsudviklingen af ‘Kooperativet’ – den bæredygtige købmandsfunktion.

FredensborgFordi a.m.b.a

Marie Louise er initiativtageren til FredensborgFordi a.m.b.a, der ejer og driver Fredensborg Boghandel. Boghandlen var i 2019 et eksempl på den klassiske generationsskifteudfordring. Det var en økonomisk solid forretning, men der var ingen, der ønskede at drive den videre.

Ved at udvikle en fællesejet forretningsmodel for FredensborgFordi amba, kunne der efter 11 dages andelssalg skrives under på en salgskontrakt med overtagelse 1.1.2020. I dag er der 850+andelshavere i FredensborgFordi a.m.b.a.

Åbningstrækket i FredensborgFordi amba har været at købe byens boghandel, drive den videre som en økonomisk solid virksomhed og som et litterært og kulturelt samlingspunkt i byen. 

Men formålet med FredensborgFordi amba er ikke kun at drive boghandel – men at andelsselskabet kan engagere sig økonomisk i forhold til andre detailhandelsvirksomheder i bymidten i kortere eller længere tid. Og desuden at en del af overskuddet kan doneres til sociale og kulturelle formål i Fredensborg.

Dermed er boghandlen den økonomiske motor, der giver FredensborgFordi a.m.b.a mulighed for at være med-udvikler af Fredensborg udvikling og bylivet gennem hverdagens forbrug. “Køb en blyant, viskelæder og en bog – og vær med til at udvikle din by”.

FredensborgFordi – vi tager medansvar for vores by!

No. 16 – Fredensborgs Lille Stormagasin

No. 16 IVS er Fredensborgs Lille Stormagasin med 250 m2 butik & cafe, som tidligere har huset en Imerco og før det en IRMA, men danner i dag rammen om en ny forretningsmodel for handels- og byudvikling.

No. 16 huser 15-20 mikrobutikker eller shop-in-shops med varer fra uafhængige designere, håndværkere, webshops og mindre virksomheder. Stormagasinets tre ‘store afdelinger’ er interiør- og eksteriørbutikken Susanne Schmidt, livsstilsbutikken Fryd Living og garnbutikken Garnvärk, som er grundstammen i butikken, fordi de tre selskaber sammen ejer No. 16 og udgør stormagasinets største lejere.

No. 16 bygger på fællesskab på flere konti. Det delte ejerskab mellem 4 iværksættere muliggjort at et meget stort butikslokale fik nyt liv – og virksomhederne i mellem er der stor nytte af at dele funktioner, kundegrupper og låne hinandens faciliteter.

Hele forretningsfællesskabet bidrager aktivt til liv og aktivitet i Fredensborgs handelsgade. På et praktisk plan frigøres ressourcer når de praktiske opgaver kan deles – og ressourceoverskuddet, som ikke finde i andre ejerledede virksomheder ‘går til byen’. Derudover låner butikken lokaler gratis ud til arrangementer og lægger hus til foredrag, møder i byen mv.